Railpassie

Ga naar de inhoud
Seinen
De kleine stopseinen

Principes

ALGEMEENHEDEN
Deze seinen richten zich enkel tot de kleine bewegingen.

KENMERK VAN EEN KLEIN STOPSEIN
In het algemeen is de kenmerkplaat van een klein stopsein geplaatst boven op het sein of op de zijkant ervan, is rechthoekig met zwarte aanduidingen op een witte grond (hoofdletter(s), eventueel aangevuld met een getal).
De naam van een permissief klein lichtstopsein (dat één of meer overwegen afdekt) bestaat uit de hoofdletters AKP, BKP, CKP, DKP, ..., gevolgd door het nummer (de nummers) van de door het sein gedekte overweg(en). In het geval van meer dan één gedekte overweg, zijn de nummers van elkaar gescheiden door een horizontaal streepje en stemt de opeenvolging van de nummers overeen met de volgorde waarin de bestuurder de overwegen ontmoet. De kenmerkplaat is aangevuld met een bord SF05.
De herkenning is zoals bij een groot stopsein van het normaalspoor. De eerste letters zijn altijd PK.

Seinbeelden

GEOPEND KLEIN STOPSEINGESLOTEN KLEINE STOPSEINEN

De PERMISSIEVE kleine stopseinen
Terug naar de inhoud